Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gislaveds bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-09 10:04:39
Adress
Gislegatan 5
332 33
Gislaved
Telefon
+46 (0)371-819 38
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 7.60m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 33.5m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 183cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 630mm
 • Dörr intill karuselldörr saknas
 • Dörr intill vändkors saknas
 • Det finns inte möjlighet att tillkalla personal

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 188cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.1NCS mot underlag
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 301cm
 • Benutrymmets djup är 100cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 110.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 179cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 225cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 90cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 226cm
 • Längden är 240cm
 • 96.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 109.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.26NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189cm från golvet
 • Kroken har höjden 131.5cm
 • Kroken är placerad 57.5cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 86.5cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 64.5cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 113cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 31cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 56.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59.8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.95NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 67cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 17cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 152,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 80.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret utanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Utformning av skylt från tak

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Informationsplats

Skriv ut

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Informationsplats

Informationsdisk

Informationsplats

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning