Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Netto Gislaved

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:28:41
Adress
Järnvägsgatan 24
33221
Gislaved
Telefon
+46 000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1,8%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 0,5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 400cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.7%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 400cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 75cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 95cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 15cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 600mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.30NCS mot underlag

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.50NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 161cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 132cm
 • Kassapriset är placerat 157cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 4mm
 • Kassans höjd är 96cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 117cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Dagligvarubutik

 • Kundpåsarna är placerade på höjden 49cm
 • Möjlighet att nå basvaror utan att passera starkt doftande varor finns
 • Bestämda platser för basvaror finns
 • Tillgång till kundkorgar med hjul och draghandtag finns
 • Möjlighet att nå kassor utan att passera starkt doftande varor finns
 • Avståndet mellan entré och kundvagnar är 14m
 • Nötter i lösvikt finns inte
 • Starkt doftande varor vid entrén finns inte
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 120mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Passageöppningen

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret innanför dörren

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Utformning av skylt från tak

Livsmedelshandelslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Butikslokal

Hyllor finns

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Dagligvarubutik

Utformning av skylt från tak