Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AllaKan jobbet Daglig verksamhet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Ättestigen 2
416 74
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 36m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 6,5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 400cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 80%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,26m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,26m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 240cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 255cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Skylt på vägg - till ringklocka

 • Underkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 127cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Ringklockan är placerad 115cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 100cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,43NCS

Rampen

 • Rampen lutar 6,3%
 • Lutningen på rampen är 80m lång
 • Rampen är 190cm bred
 • Rampen lutar 1,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,44NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,31NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 36m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 6,5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 400cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 80%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,26m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,26m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 98cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,49NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2,2m
 • Bredden lutar 0,5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0,2%
 • Den fria ytans bredd är 2,05m
 • Bredden lutar 0,3%
 • Ytans längd är 2,2m
 • Längden på ytan lutar 0,2%

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 240cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 255cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Skylt på vägg - till ringklocka

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 295cm
 • Den fria ytans bredd är 290cm
 • Ringklockan är placerad 142cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Rampen

 • Rampen lutar 6,2 %
 • Lutningen på rampen är 94m lång
 • Rampen är 195cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 295cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg (till Jobbet )

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Ingång (Jobbet)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg - till ringklocka

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Rampen

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Av- och påstigning med gångväg (till AllaKan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Löst föremål

Ingång (AllaKan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg - till ringklocka

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Rampen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr