Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arken Tynnereds Kyrka

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Turkosgatan 1
42150
Västra frölunda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 42m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 137m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 9m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 62m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 165cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.45NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Skylt vid dörr

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Ringklockan är placerad 125cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 48cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Slagdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Belysning finns

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med golv

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Rökning

 • Totalt rökförbud inom området finns

Rampen

 • Rampen lutar 13.5%
 • Lutningen på rampen är 22m lång
 • Rampen är 150cm bred
 • Rampen lutar 4.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Rampens avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Gångmattan är tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • Vändmöjlighet finns
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 190cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • Vändmöjlighet finns
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 160cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 1cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.45NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.3NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • Vändmöjlighet finns
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 300cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 320cm
 • Längden är 290cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.25NCS mot bakgrunden
 • 85cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 55cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Kroken har höjden 136cm
 • Kroken är placerad 66cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 83cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Torkmöjlighet finns 140cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 133cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 133cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.50NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 120cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens belysning är bländfri

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 138cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Grind utomhus (på gångvägen till ingången)

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Skylt vid dörr

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Rampen

Entréutrymme

Skriv ut

Pälsbärande djur

Passage från entréutrymme till lekrum (och toaletten inomhus)

Skriv ut

Utskjutande föremål i gångstråk

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Skylt vid dörr