Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Axel Dahlströms torg (lekplats 468)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-04 09:12:41
Adress
Axel Dahlströms torg
414 80
Göteborg
Telefon
+46 0313650000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 2cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 2cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 90cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 5%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 2cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 5%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns
 • Trottoarkantens höjd är 0,3cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Passageöppningens fria bredd är 95cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Ramp

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 11,5m lång
 • Rampen är 200cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstångens kontrast är 0,65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstångens kontrast är 0,65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: stängsel
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.40NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är jämnt, fast
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Bord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 25cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 65cm
 • Armstödet sträcker sig 13cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, sandlåda, balansgång, karusell

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Sittplats finns intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns i marknivå

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: stödhandtag
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångväg från hållplats till lekplatsens ingång

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Bord

Bord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Gungan

Karusellen

Klätterredskap

Sandlåda i marknivå