Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BR-LEKSAKER

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 04:24:55
Adress
Kungsgatan 53
41115
Göteborg
Telefon
+46 0757-28 22 04
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 77m från entrén

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1%
 • Lutningens sträckning är 70m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 13cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,25NCS mot omgivningen

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är röd
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,50NCS

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 1cm

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 370cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,45NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 240cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 15cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,3NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,3NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ramp

 • Rampen lutar 18,5%
 • Lutningen på rampen är 1,45m lång
 • Rampen är 155cm bred
 • Rampen lutar 0,1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,6NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 4mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 13cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 188cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 170cm
 • Kassapriset är placerat 140cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,6NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 95cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,80NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskeln

Gångmattan innanför dörren

Entré

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare