Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Björlanda Strand 5 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Björlanda Strand 5
423 61
Torslanda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 14,8%
 • Lutningens sträckning är 19m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 100cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 100cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Trappan kompenseras av ramp, alternativ lutning
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 100cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Rampen lutar 5,3%
 • Lutningen på rampen är 6m lång
 • Rampen är 134cm bred
 • Rampen lutar 0,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 100cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 100cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,20m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14,8%
 • Lutningens sträckning är 19m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.0% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 100cm

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 42cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte
 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 100cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 100cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 5,3%
 • Lutningen på rampen är 6m lång
 • Rampen är 134cm bred
 • Rampen lutar 0,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 2,2cm
 • Den fria ytans bredd är 0,3cm
 • Ringklockan är placerad 140cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0,7cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Kroken har höjden 102cm

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 16cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,20NCS
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Fristående skylt - till toalett

 • Underkanten på skylten är placerad 103cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 108,5cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 186cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 126cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 2cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,45NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,35NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 102cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 186cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 40cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 60cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 57,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Utskjutande föremål

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Tröskel

Entré

Entréutrymme

Skriv ut

Kapprum

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Fristående skylt - till toalett

Utformning av fristånde skylt

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Bord