Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bravida Arena

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-04-25 14:27:53
Adress
Inlandsgatan 48
417 15
Göteborg
Telefon
+46 031 - 368 45 00
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 60m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 7m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 600m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 190m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Gångytan är 400m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 170m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 10m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 250cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Alternativa lutningen - I gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 15m

Alternativa lutningen - Ner till arenan

 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 20m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 170m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Gångytan är 200m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 170m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 1m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Trappa - Till/från läge A

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 13cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Trappa - Till/från läge B

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 13cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Trappa - I gångvägen

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 170cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,35NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,35NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 10cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Från Wieselgrensplatsen)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Alternativa lutningen - I gångvägen

Alternativa lutningen - Ner till arenan

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Från Rambergsvallen, med trappor från hållplatsen.)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Trappa - Till/från läge A

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Trappa - Till/från läge B

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Trappa - I gångvägen

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal