Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dalheimers hus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-03-14 12:17:26
Adress
Slottsskogsgatan 12
400 60
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 7.4%
 • Handikapparkeringsplatsen är 8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 38m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.74m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 8.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 36m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.4%
 • Lutningens sträckning är 35m

Rampen

 • Rampen lutar 5.5%
 • Lutningen på rampen är 6.5m lång
 • Rampen är 174cm bred
 • Rampen lutar 3.3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 18cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 230cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,8% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 90cm från underlag
 • Skyltens vinkel är lutande, plan
 • Skyltens information finns med text, relief, punktskrift
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.8NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 270cm
 • Dörröppningens fria bredd är 129cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61cm över golv

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 132cm över golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 88cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 43cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 46cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 19s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 111cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 95cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 87cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 175cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 274cm
 • Hisskorgens bredd är 178cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Ledstången är 89cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 73cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 117cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill
 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 124cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 14.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,20NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.2NCS

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 100cm
 • Benutrymmets djup är 9cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 71cm
 • Högsta höjden på disken är 106cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.2NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.2NCS

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 72cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 165cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 165cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 230cm
 • Längden är 220cm
 • 92cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 98cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 87cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 83cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.65NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 178cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 150cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 80cm
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 50cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 148cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 79cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 16s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 174cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 157cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 107cm över golv
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 240cm
 • Kroken har höjden 163cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 27cm från golvet
 • Spegelns överkant är 182cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 126cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 80cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216cm
 • Längden är 217cm
 • 100cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189cm från golvet
 • Kroken har höjden 150cm
 • Kroken är placerad 41cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 113cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 98cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 69cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 126cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 48mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 215cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 126cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 83cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.65NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.65NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 165cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • En gångyta är 90cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 12mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 220cm
 • Kassapriset är placerat 124cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 7mm
 • Kassans höjd är 86cm från underlaget
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 86cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 93cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 73cm högt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 111cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 108cm
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 50.5cm
 • Bänkens bredd är 277cm
 • Bänkens djup är 47cm

Stödhandtag

 • Längd på stödhandtag är 43cm
 • Stödhandtag är placerat 121cm från golv
 • Längd på stödhandtag är 33cm
 • Stödhandtag är placerat 116cm från golv

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Klädskåpets djup är 51cm
 • Klädskåpets bredd är 25cm
 • Klädskåpet är placerat 200cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 103cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 66cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 78cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 153cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 85cm
 • Draghandtaget är placerat 83.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 217cm
 • Längden är 215cm
 • 83cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 98cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.35NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 87cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet
 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 17cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 94cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 69cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 18cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 115cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 108cm
 • Den fria ytans bredd är 130cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 40cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 41cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 90cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 120cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 112cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 88cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 32s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 61cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Bassängen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.5NCS mot underlag
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 160cm
 • Minsta djupet är 90cm
 • Lägsta markerade djup är 90cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens överkant
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 75cm förbi översta delen
 • Ledstångens höjd är 45cm
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi översta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 41cm

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 75cm förbi översta delen
 • Ledstångens höjd är 45cm
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi översta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 41cm

Trappa ner i vattnet

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 118/65cm bred
 • Trappans steg är 12cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.8NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Lyftanordning

 • Lyftanordningen är fastmonterad
 • Vid förfrågan finns inte flyttbar lyftanordning

Bubbelpool

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.5NCS mot underlag
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 90cm
 • Lyftanordningen är fastmonterad
 • Vid förfrågan finns inte flyttbar lyftanordning

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 160cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 44cm
 • Bänkens bredd är 100cm
 • Bänkens djup är 36cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 125cm
 • Klädskåpets djup är 52cm
 • Klädskåpets bredd är 33cm
 • Klädskåpet är placerat 42cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 114cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 78cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 152cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 121cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 80cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 346cm
 • Längden är 193cm
 • 51cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 260cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 96cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 82cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 137cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 108cm från golv
 • Blandaren är placerad 70cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 95cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 164cm

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.4NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 108cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 26mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 121cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 31cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.3NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 4.8% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 127cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 260cm

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.35NCS

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 104cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 213cm
 • Kroken har höjden 128cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 78cm från golvet
 • Spegelns överkant är 197cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 82.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 217cm
 • Längden är 219cm
 • 89cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 90cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 19cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 88cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 213cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.85NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 31cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.35NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44cm
 • Fri bredd under bordet är 95cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.35NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 220cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44cm
 • Fri bredd under bordet är 95cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkant

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Receptionen

Disk med fast höjd

Höj- och sänkbar disk

Sittplats

Flyttbar ringklocka

Höj- och sänkbar kortläsare

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Höj- och sänkbar informationsdisk

Hyllor finns

Övriga datorbord

Restaurang (Fritz, plan 1)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Pictogram

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Serveringshöjd

Omklädningsrum (Bad, exempel (herrar))

Skriv ut

Pictogram

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Bänk

Stödhandtag

Stödhandtag

Klädskåp

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Nödlarm

Bassängrummet

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Bassängen

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Lyftanordning

Bubbelpool

Bubbelpool

Vattenyta och djup

Hjälpmedel för aktivitet

Omklädningsrum (Gym, exempel (herrar))

Skriv ut

Pictogram

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Nödlarm

Träningssal (Gym)

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Hjälpmedel för aktivitet

Ingång (Synskadades Riksförbund, handikapporganisationer, föreningar)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Passage (Föreningskorridor, plan U1)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Pictogram

Passageöppning

Kapprum

Spegel

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Toalettens utformning

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Konferensrum (Synskadades Riksförbund, plan U1)

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Mötesrum (Föreningar, plan U1)

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord