Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekedalsgatan 24 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-09 08:54:52
Adress
Ekedalsgatan 24
414 68
GÖTEBORG
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 26m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 550cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 10m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 0,75m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0,75m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 24m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,42NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6,7m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 550cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 2m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 0,75m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0,75m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 24m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,42NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 6,3%
 • Lutningen på rampen är 3,8m lång
 • Rampen är 128cm bred
 • Rampen lutar 3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, halksäker, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 195cm
 • Den fria ytans bredd är 207cm
 • Ringklockan är placerad 141cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 77cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,24NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 207cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 195 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr