Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forseliusgruppen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-12-05 12:31:15
Adress
Doktor Forselius Backe 50
413 26
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 0.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 200cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 2.3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 2.1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 5%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 276cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 4.8m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 142cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 10% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred

Alternativ lutning - inninnanför slagdörren in till entréutrymmet

 • Lutningen i längsriktning är 12%
 • Lutningens sträckning är 4.15m

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 215cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 148cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 73cm
 • Fri bredd under bordet är 170cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Alternativ lutning - inninnanför slagdörren in till entréutrymmet

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Samlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Bord