Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frölundabadet i Frölunda Kulturhus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Valthornsgatan 13
421 21
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6,6m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 13cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 22%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,2m
 • Lutningen i längsriktning är 1,3%
 • Lutningens sträckning är 4,3m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,9%
 • Handikapparkeringsplatsen är 7,6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 12m från entrén
 • Belysning finns
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 22%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 4m

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta, skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn, hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 12m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 4m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 12m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 12m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2,4%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr öppnas manuellt
 • Dörr intill vändkors öppnas manuellt
 • Det finns inte möjlighet att tillkalla personal

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 85cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd
 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 108cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,75NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 12mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 108cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 112cm
 • Längden på disken är 110cm
 • Benutrymmets djup är 24cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,45NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,20NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 140cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 35cm
 • Bänkens bredd är 58cm
 • Bänkens djup är 29cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 58cm
 • Den fria ytans bredd är 29cm
 • Klädskåpets djup är 53cm
 • Klädskåpets bredd är 27cm
 • Klädskåpet är placerat 120cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 150cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 125cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 99cm från golvet
 • Spegelns överkant är 109cm från golvet

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 86cm från golv
 • Blandaren är placerad 36cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 80cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 37cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 30cm
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Bassängen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,60NCS mot underlag
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 300cm
 • Minsta djupet är 125cm
 • Lägsta markerade djup är 125cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens överkant
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0,85NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 30cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 30cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 30cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 80cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,80NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,80NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Vid förfrågan finns inte flyttbar lyftanordning
 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Av- och påstigning med gångväg (för entré vid handikapparkering)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Skylt från tak

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar kortläsare

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Passage från reception till omklädningsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Klädskåp

Spegel

Övrig toalett

Dörren

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Dörren

Bastu

Bastu

Passage från omklädningsrum till bassäng

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Bassängrummet

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet