Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs Konsthall

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-04 17:17:51
Adress
Götaplatsen 9
412 56
Göteborg
Telefon
+46 0313683450
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 20m
 • Lutningen i längsriktning är 0%
 • Lutningens sträckning är 0m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,9m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 65m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 100m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 22m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 25m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 95m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 50m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 22m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Gångytan är 20m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Trappa - 1:e

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 500cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 43cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 43cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - 2:e

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 500cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 43cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 43cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - 3:e

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 227cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 190cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 190cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - 4:e

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 227cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.60NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.60NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 285cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,76NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,76NCS
 • Trappans steg är 37cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.85NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.85NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.85NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 247cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 117cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 117cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.55NCS

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 140cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är lös, infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,85NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 1500cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 140cm över golv

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,5NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.60NCS
 • Trappans steg är 17.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.60NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.75NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Avfasningen på det enskilda steget är 0cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.82NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 100cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.31NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 110cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 105cm

Utformning

 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 70cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 255cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 107, 70cm
 • Längden på disken är 80, 250cm
 • Benutrymmets djup är 60cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.80NCS

Informationsplats

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Enskilt steg

 • Avfasningen på det enskilda steget är 37cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 15cm

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 430cm
 • Den fria ytans bredd är 180cm
 • Kroken har höjden 89, 160cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 60cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 55NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 211cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 216cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 182cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.85NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,85NCS

Vid stängning

 • Passagetiden är 13s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 185cm
 • Längden är 205cm
 • 100cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 33cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 66cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 30cm
 • Spegelns underkant är 78, 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190, 173cm från golvet
 • Kroken har höjden 85, 130cm
 • Kroken är placerad 194, 125cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 93cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 86, 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 112, 56cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 82cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 211cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 216cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 74, 90cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40, 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 88cm
 • En gångyta är 74cm bred
 • 20% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 90% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 110cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Parkering och gångväg (Handikapparkering 1 och gångväg)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Alternativa lutningen

Parkering och gångväg (Handikapparkering 2 och gångväg)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Alternativa lutningen

Gångväg (Götaplatsen till Göteborgs Konsthall)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Trappa - 1:e

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Trappa - 2:e

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Trappa - 3:e

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Trappa - 4:e

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång (Göteborgs Konsthall huvudentré)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Öppnas av personal

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Vid stängning

Öppnas av personal

Entré

Öppnas av personal

Öppnas av personal

Ingång (Med hiss via Göteborgs Konstmuseum)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Vid stängning

Öppnas av personal

Entré

Öppnas av personal

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Vid stängning

Öppnas av personal

Trappa

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Utformning

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Utställningsrum (Pedagogrum)

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Informationsdisk

Informationsplats

Informationsplats

Bokningsmöjlighet

Bokningsmöjlighet

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Enskilt steg

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Öppnas av personal

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid stängning

Vid stängning

Slagyta

Slagyta

Vid öppnande

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Utställningsrum (Stora salen)

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Utställningsrum (Lilla salen)

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utställningsrum (Långa galleriet)

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utställningsrum (Läsrummet)

Skriv ut

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Visning eller guidning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt