Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs stadsmuseum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-02-10 08:35:40
Adress
Norra Hamngatan 12
411 14
Göteborg
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3,5m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 4m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Handikapparkeringsplatsen är 3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 200m från entrén
 • Belysning finns

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 1,7m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringen är 200m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 60m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr saknas
 • Dörr intill vändkors öppnas med dörröppnare
 • Det finns möjlighet att tillkalla personal

Slagdörren - Entré

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,38NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,50NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 40s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 50cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 100cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,30NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 95cm
 • Längden på disken är 90cm
 • Benutrymmets djup är 38cm
 • Välbelyst reception finns
 • Det finns inte möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte
 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 80cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns inte
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 80cm
 • Spegelns underkant är 47cm från golvet
 • Spegelns överkant är 230cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 195cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 45cm från golvet
 • Spegelns överkant är 230cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr - Handikapptoalett

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 93cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Centralt placerat draghandtag finns inte

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 300cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 85cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,40NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 90cm
 • Kroken är placerad 80cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 88cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 52cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,12NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 47cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns 2st platser för rullstol
 • Totalt finns 160st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 65cm bred
 • En gångyta är 10cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 48cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 155cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 0cm bred
 • En gångyta är 0cm bred
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 55cm bred
 • En gångyta är 0cm bred
 • Den fria ytans bredd är 600cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Fri höjd under bordet är 50cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 55cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 40cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 210cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 115cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Djupet på hisskorgen är 200cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3,5cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 116cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 113cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 30cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 135cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 20cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 100cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 87cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 95cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 60cm
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 150cm bred
 • 20% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 280cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm
 • Fri höjd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,51NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Djupet på hisskorgen är 130cm
 • Hisskorgens bredd är 1cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 3,5cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 30cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • En gångyta är 120cm bred
 • 40% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns inte speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 115cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,01NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • En gångyta är 75cm bred
 • 30% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Ramp

 • Rampen lutar 8%
 • Lutningen på rampen är 4m lång
 • Rampen är 125cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,05NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 60cm
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 150cm bred
 • 20% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 280cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm
 • Fri höjd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 260cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 250cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 100cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 260cm bred
 • 30% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 60cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,12NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 100cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 180cm bred
 • 10% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 180cm bred
 • 10% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 50cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns inte
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 125cm bred
 • 10% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 125cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 125cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 160cm

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,19NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 350cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 180cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 15mm
 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 190cm från underlag
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 180cm
 • Kassapriset är placerat 133cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Entrédörren

Slagdörren - Entré

Slagdörren - Entré

Slagdörren - Entré

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vid öppnande

Vid stängning

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Bord

Trappa

Fribärande trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Informationsdisk

Kapprum

Handikapptoalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Slagdörr - Handikapptoalett

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm

Konsertsal (Wallenstamsalen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Lösa sittplatser

Platser för rullstol

Platser för rullstol

Konferensrum (S.A. Hedlund)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Lösa sittplatser

Passage till utställningsrum (Hiss och trappa till Wilson flygeln)

Skriv ut

Fribärande trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Passage till utställningsrum (Urbanum. Hiss och trappa)

Skriv ut

Fribärande trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Manöverpanelen i hissen

Passage till utställningsrum (mot vikingar)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Utställningsrum (Vikingar bottenvåning)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utställning

Trappa

Utställningsrum (vikingar plan 3)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utställningsrum (Spåren talar)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Ramp

Utställningsrum (Medeltiden)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Utställning

Utställningsrum (-1600 tal)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Belysning av föremål

Utställningsrum (1700 tal)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Utställningsrum (1800 tal)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställningsrum (Romer)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Utställningsrum (Göteborg från ovan)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utställning

Utställningsrum (Barnens Museum)

Skriv ut

Passageöppning

Kontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Utställningsrum (Kyrksalen)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Belysning av föremål

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare