Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Januarigatan 5 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Januarigatan 5
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.8%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 131cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 234cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 8.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 9cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 96cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 106cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 112cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 57cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 88cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 37cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans längd är 126cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 178cm
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 10cm från golvet
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 81cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.40NCS
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 111cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 69cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 89cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 55cm över golv
 • Markeringens färg är brun
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Slagdörr

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Lekrum

Skriv ut

Passageöppning