Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvibergsnässkolan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 21:37:44
Adress
Fjällbo Park 25
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3.40m
 • Av- och påstigningsplatsen är 7.50m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.8%
 • Lutningens sträckning är 6.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 6.2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 88cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 68cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 158cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 110cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0, 55NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 68cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2, 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 251cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 134, 5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1, 2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 108cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 159cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0, 85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 289cm bred
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 98cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0, 35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 214cm
 • Djupet på hisskorgen är 237cm
 • Hisskorgens bredd är 175cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 3mm när hissen stannat
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 42, 6cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103.5cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 20cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 135cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 25NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 25NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 119cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1, 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 10NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 182cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1, 3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 103, 5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 158cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0, 5cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 98cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 348cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 578cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 670cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3.1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 79cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 110cm bred
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 5.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 128cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 104cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Löst föremål

Ingång (Personal)

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Trappan

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Barn)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Sittplats