Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mariebergsgatan 7 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-30 07:41:27
Adress
Mariebergsgatan 7
414 56
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 97cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 11%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 7%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 11%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 6%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Ringklockan är placerad 155cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 57cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,60NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning