Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Minutgatan 4 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-12-14 07:19:11
Adress
Minutgatan 4
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 3,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,5m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 1,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,1m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4,4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,5m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 1,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 219cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 50mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Ringklockan är placerad 105cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 30cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 11% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr