Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Montessoriskolan Alexandra

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Doktor Allards Gata 4C
413 23
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5.5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 113cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.65NCS

Slagdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 208cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns inte

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 68cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns

Rökning

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Vindfångets slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns

Vindfånget slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Gångmattan är tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytans bredd är 150cm

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 50cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 148cm
 • Den fria ytans bredd är 185cm
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför när hissen stannat är 2mm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.

Skjutdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Passagetid och säkerhetssensor

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 85cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 117cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 18cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 200cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Sittplats

 • Stolens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 139cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 115cm
 • Längden är 230cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • 92cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrunden
 • 85cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 82cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 87.5cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 44cm
 • Det finns en stor behållare för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 167cm från golvet
 • Kroken har höjden 144cm
 • Kroken är placerad 58cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad, oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 90cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 74cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 75cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv