Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nedre Kvarnbergsgatan 17 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Nedre Kvarnbergsgatan 17
411 05
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 195cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.3NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2.3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 1.65m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 2.15m
 • Bredden lutar 1.5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Ringklockan är placerad 125cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 100cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.75NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 94cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 112cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 175cm
 • Ringklockan är placerad 80cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 10cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 255cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 94cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 112cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 64cm från golvet
 • Spegelns överkant är 108cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 60cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 105cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 112cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 52cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 58cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 170cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Ingång (från gården och in till trapphus)

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Ingång (från trapphus och in till förskola)

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Pälsbärande djur

Gångytan

Övrig toalett

Passageöppning

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Bord