Sirius Ekologiska Förening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 17:55:45
Adress
0 Adress Saknas

Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5.0cm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 6.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4.9m
 • Lutningen i längsriktning är 11.5%
 • Lutningens sträckning är 12.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 200.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 135.0cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.20NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 10.0m
 • Bredden lutar 3.6%
 • Ytans längd är 3.0m
 • Längden på ytan lutar 2.7%
 • Den fria ytans bredd är 2.50m
 • Bredden lutar 3.3%
 • Ytans längd är 8.0m
 • Längden på ytan lutar 4.5%

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Grind

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind