Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjöhästens förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Torslanda Hästeviks Väg 12
423 41
Torslanda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 55m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 123cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 100,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 106,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,85NCS

Gångmattan utanför dörren

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 4,5cm

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Rampen

 • Rampen lutar 4,3%
 • Lutningen på rampen är 500m lång
 • Rampen är 123cm bred
 • Rampen lutar 0,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 1,9cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 2,3cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 105cm
 • Kroken har höjden 139cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 104cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85,5cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 109cm
 • Längden är 200cm
 • 0cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 0cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,15NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 104cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet
 • Kroken har höjden 101cm
 • Kroken är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjlighet finns 117cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 93cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Slagdörr

 • Dörrlåset är engreppslås

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 175cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 230cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Gångmattan utanför dörren

Tröskeln

Entré

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Gångmatta utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Kapprum

Kapprum

Spegel

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Bord