Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsbyggnadskontoret

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Köpmansgatan 20
403 17
Göteborg
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20 m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3 m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 6,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,9%
 • Handikapparkeringsplatsen är 20m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.6% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 1,6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 395cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 87cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,5NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 57cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 419cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 270cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.70NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 109cm över golv
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är infälld i underlag men med kant
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 350cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 350cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 45cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 47cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 76cm
 • Fri bredd under bordet är 113cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 245cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,05NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm
 • Underkanten på skylten är placerad 115cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 17st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 79cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 38cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 79cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 125cm
 • Hisskorgens bredd är 130cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,05NCS
 • Ledstången är 85cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 135cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 105cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 398cm
 • Den fria ytans bredd är 780cm
 • Kroken har höjden 122 cm
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,0NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 215cm
 • 34cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 118cm
 • Kroken är placerad 40cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 96cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 87cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 94cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 125cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 117cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag
 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns inte
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 68cm
 • En gångyta är 128cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 108cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,35NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 125cm
 • Hisskorgens bredd är 130cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,05NCS
 • Ledstången är 85cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 135cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 105cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 0cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 308cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 159cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 0cm
 • Högsta höjden på disken är 0cm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Överkanten på handfatet är 205cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 25cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 125cm över golv
 • Markeringen är placerad 125cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,05NCS
 • Markeringen är placerad 160cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 170cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Bord

 • Fri höjd under bordet är 117cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 119,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44cm
 • Fri bredd under bordet är 160cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 141cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 106cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 108cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 105cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 105cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 330cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 330cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 185cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 120cm
 • Fri bredd under bordet är 175cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 124cm över golv
 • Markeringen är placerad 160cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 330cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 330cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 185cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 106cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 125cm över golv
 • Markeringen är placerad 125cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,05NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 120cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 108cm
 • Fri bredd under bordet är 107cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 124cm över golv
 • Markeringen är placerad 124cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,05NCS

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 160cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 106cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,05NCS
 • Markeringen är placerad 147cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 108cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 108cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,05NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 160cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 108cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Tröskelns höjd är 1cm

Handikapptoalettens utformning

 • Skötbordets höjd är 75cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 64cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall (entréplan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Trappa

Disk med fast höjd

Trappa

Trappa

Hiss

Dörrkontrast

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Kapprum

Kapprum

Pictogram

Utformning av fristånde skylt

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Utställningsrum (kartan på bottenplan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Trappa

Expeditionshall (plan 3)

Skriv ut

Skylt på vägg

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Informationsdisk

Höj- och sänkbar informationsdisk

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Bord

Inomhusmiljö

Bord

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Bord

Skylt på vägg

Mötesrum (plan 3 och plan 4)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Sittplats

Bord

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Sittplats

Bord

Skjutdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Sittplats

Bord

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Tröskel

Gångytan

Sittplats

Bord

Slagdörr

Tröskel

Sittplats

Bord

Slagdörr

Tröskel

Sittplats

Bord

Skylt från tak

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning