Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Doktor Allards Gata 4B
413 23
Göteborg
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 13m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Stolens sitthöjd är 42.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 17m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 455cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 9cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 88cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 2%
 • Lutningens sträckning är 5m

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 230cm
 • Ringklockan är placerad 130cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 10cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.65NCS

Slagdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 530cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 420cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte

Rökning

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100mm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Vindfångets slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 275cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 340cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 490cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns

Vindfånget slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Gångmattan är tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 250cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150cm

Sittplats

 • Stolens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.85NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 105cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.85NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 112cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 25cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 295cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 260cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför när hissen stannat är 5mm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Ledstången är 80cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Stolens sitthöjd är 48cm

Skjutdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 113cm

Passagetid och säkerhetssensor

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 30cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan, verksamhet

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 285cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Kroken har höjden 150cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 157cm över golvet
 • Gaveln kontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 285cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 56cm
 • Draghandtaget är placerat 90cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 160cm
 • Längden är 172cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • 85cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • 40cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 84.5cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 55cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20cm
 • Det finns en stor behållare för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 154cm
 • Kroken är placerad 36cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad, oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 133cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 55cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.8cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 52.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 212cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 285cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad, oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 140cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 300cm

Sittplats

 • Stolens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen