Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tofta odlarförening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 19:00:10
Adress
0 Adress Saknas

Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 14.0m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.7%
 • Lutningens sträckning är 14m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp

Rampen

 • Rampen lutar 14.9%
 • Lutningen på rampen är 2.1m lång
 • Rampen är 90cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 4cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0.0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 4.0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 25.0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0.0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 100cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 0.5m
 • Bredden lutar 0.4%
 • Ytans längd är 3.0m
 • Längden på ytan lutar 7.4%
 • Den fria ytans bredd är 1.5m
 • Bredden lutar 2.4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 10.4%

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Grind

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind