Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbytingen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Fjällbo Park 18
41507
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 6m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0, 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1, 9%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 2, 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1, 8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 70cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 40NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0, 05NCS mot omgivningen

Trappa

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 136cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 00NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 00NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 460cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 293cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 204cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 392cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 8% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0, 65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 134cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 00NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0, 00NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0, 20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt utrymningslarm
 • Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 00NCS mot omgivande vägg
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 370cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Fri höjd under bordet är 63, 5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74, 2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 57, 5cm
 • Fri bredd under bordet är 102, 6cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Personal)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Enskilt steg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ingång (Barn)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån