Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Victoriaskolan F-9

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 23:10:15
Adress
Engelbrektsgatan 1
411 27
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 80m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 200m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 100cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.9NCS i kontrast upptill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 148cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 148cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 38cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.9NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.9NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5.5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.75NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången slutar 25cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.75NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 20cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 20cm innan översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 10cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 128cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg (vid en korttidsparkering bredvid skolgården)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Av- och påstigning med gångväg (inne på skolgården (Obs! Vägbom måste passeras))

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Utskjutande föremål

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Expeditionshall (Entréhall)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Nivåskillnader inomhus (som leder upp till mötesrum på 2:a våning.)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Mötesrum (Expedition)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Passageöppning

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning