Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blomberg badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-11-10 15:26:29
Adress
Blomberg badplats
533 80
Götene
Telefon
+46 0511 - 38 60 00
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 180m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 76cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 12%
 • Lutningen på rampen är 1,5m lång
 • Rampen är 115cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Storlek på versaler är 82mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 340cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 340cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalett

 • 75cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 214cm
 • Längden är 214cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,7NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Kroken har höjden 109cm
 • Kroken är placerad 63cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjligheten är saknas
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 17%

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 2m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet
 • Hjälpmedel för aktivitet finns inte på plats

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 3%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 76cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 8cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 77cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Passageöppningen

Gångvägen

Toalett

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stranden

Stranden

Alternativ lutning

Bryggan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill