Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jordbro bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-26 15:01:34
Adress
Hurtigs torg 2
137 64
Jordbro
Telefon
+46 08-606 78 08
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7.8%
 • Lutningens sträckning är 2m

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.46NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 180mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.46NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 151cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 241.1cm
 • Den fria ytans bredd är 151cm
 • Kroken har höjden 113.2cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 167.8cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.02NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 204.9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 47.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 204.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 107cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Dörrhandtaget är placerat 172cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 67cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 170cm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 75.4cm
 • Längden på disken är 140.7cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.37NCS

Informationsplats

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.81NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 28cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 158cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.2% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 102.1cm ovanför golvet

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 62.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.23NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är självscanning
 • Funktionen är placerad 90cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Ingång (till Jordbros bibliotek)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Övrig toalett

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusdörr (Ingång till bibliotekslokalen)

Skriv ut

Passageöppning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Informationsplats

Informationsdisk

Informationsplats

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Bokinkast inomhus

Låneautomat

Låneautomat