Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rudan friluftsområde

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 17:46:28
Adress
Rudanvägen
13650
Jordbro
Telefon
+46 086067000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 35m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 230cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 93cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.30NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 2cm

Spång

 • Avåkningsskyddet är placerat på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 285m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 10m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 94cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 249cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 65mm

Rastplats

 • Bredden lutar 0%
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Den fria ytans bredd är 200m
 • Ytans längd är 150m
 • 74cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 32cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 50cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 40cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 2.8m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Passageöppningen

Entré

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Utemiljö

Skriv ut

Brädor på spång

Spång

Sittplats

Fristående skylt

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av fristånde skylt

Rastplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Sittplats vid grill