Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fågelås skola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-08-11 10:09:57
Adress
Gatebäcksvägen
54494
Hjo
Telefon
+46 0503 35000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 34m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,7m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,7m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,6%
 • Lutningens sträckning är 17m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 332cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,48NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,48NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97,4cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 207cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 109cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 197cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 59cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,91NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 153cm
 • Hisskorgens bredd är 89,4cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,9NCS
 • Ledstången är 85cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 0,89cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,91NCS mot dörrkarmen
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 88cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 80,5cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen