Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åre Continental Inn

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:41:19
Adress
Regnbågen 1 (Björnänge)
83013
Åre
Telefon
+46 0647-17170
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringen är 5-10m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget

Vindfångets passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 98cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 44cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 47cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 110-127cm
 • Benutrymmets djup är 20cm
 • Välbelyst reception finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Högsta höjden på kortläsaren är 130cm

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220cm
 • 150cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 30cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 65cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 230cm
 • Hisskorgens bredd är 145cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 85cm ovanför golvet.

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 87cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 80cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 100cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Inomhusmiljö

 • Heltäckande textilmatta finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 225cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 113cm från golvet
 • Spegelns överkant är 203cm från golvet

Extrautrustat rum

 • Bredden är 140cm
 • Längden är 280cm
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45-48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Väckarklocka, Utrymningslarm är kopplad till vibrator
 • Vibrator finns att låna
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Heltäckande textilmatta finns

Vanlig säng

 • Sängen är 43cm hög

Säng med förhöjningsklossar

 • Tillgång till förhöjningsklossar finns

Krok

 • Kroken har höjden 170cm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 193cm
 • Längden är 240cm
 • 33cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 52cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 110cm
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Dusch

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 210cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm

Extrautrustat rum

 • Bredden är 100cm
 • Längden är 300cm
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Väckarklocka, Utrymningslarm är kopplad till vibrator
 • Vibrator finns att låna
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Vanlig säng

 • Sängen är 54cm hög

Säng med förhöjningsklossar

 • Tillgång till förhöjningsklossar finns

Krok

 • Kroken har höjden 140cm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 95cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Längden på draghandtaget är 50cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 230cm
 • Längden är 210cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 40cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 102cm från golvet
 • Kroken har höjden 102cm
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 83cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 80cm från golv
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 80cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90-180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 190cm bred
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 80cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 47cm
 • Bänkens djup är 45cm

Krok

 • Kroken har höjden 95-150cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220cm
 • 95cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 105cm från golv
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 52cm

Dörren

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Tröskelns höjd är 1cm

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens djup är 55cm
 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 220cm
 • Längd på stödhandtag är 150cm
 • Stödhandtag är placerat 90cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm

Inomhusmiljö

 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Bordsskivans höjd från golvet är 40cm

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 180cm
 • Minsta djupet är 70cm

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm

Trappa ner i vattnet

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Lyftanordning

 • Lyftanordningen är fastmonterad
 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Det finns inte handtag vid sittplasten i bubbelpoolen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Vid förfrågan finns inte flyttbar lyftanordning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Tröskelns höjd är 1cm

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 330cm
 • Bänkens djup är 50cm
 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 330cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år, 11-15 år, 16-20 år

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets passageöppning

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Disk med fast höjd

Höj- och sänkbar kortläsare

Skylt vid dörr

Pictogram

Slagdörr

Dörrkontrast

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Passage från lobby till boenderum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Boenderummet (2-bädds - renoverat)

Skriv ut

Slagdörr

Spegel

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Vanlig säng

Säng med förhöjningsklossar

Krok

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Dusch

Dusch

Dusch

Boenderum (4-bädds)

Skriv ut

Slagdörr

Passageöppning

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Vanlig säng

Säng med förhöjningsklossar

Krok

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Passage från lobby till restaurang

Skriv ut

Passageöppning

Restaurang

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Passage från lobby till konferensrum

Skriv ut

Sittplats

Utformning av fristånde skylt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Sittplats

Bord

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Spegel

Handikapptoalett

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Bassängrummet

Skriv ut

Skjutdörr

Inomhusmiljö

Sittplats

Bord

Vattenyta och djup

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Lyftanordning

Vattenyta och djup

Trappa ner i vattnet

Bastu (Ångbastu)

Skriv ut

Dörren

Bastu

Bastu

Lekrum

Skriv ut

Lek