Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åre Kabinbana

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:41:56
Adress
Kabinbanevägen
83013
Åre
Telefon
+46 0771-84 00 00
Epost
x
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 20m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Trappan

 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappan är hårdgjord

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 600cm
 • Djupet på hisskorgen är 200cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 80cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 110cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 120cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 600cm
 • Dörröppningens fria bredd är 140cm
 • Belysning finns
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 800cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Höjden på disken är 130cm
 • Längden på disken är 500cm
 • Välbelyst reception finns
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 130cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 2002cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 160cm
 • Längden är 130cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 100cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 55cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 110cm
 • Kroken är placerad 808cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 65cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 70cm
 • Skötbordets bredd är 60cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 50cm från golv
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lift och skidbacke

 • Bredden på liftkortspärrarna är 80cm
 • Det finns möjlighet att gå vid sidan om liftkortspärrar
 • Det finns inte liftpersonal med utbildning för att ta emot alpina skidåkare med funktionsnedsättning
 • Den fia ytan vid påstigning av lift lutar 0% i längsriktning
 • Den fia ytan vid påstigning av lift lutar 00% i sidled
 • Vadderad sits finns
 • Sittsens höjd över underlaget är 45-50cm
 • Rullbandspåstigning finns
 • Påstigning efter vändhjul finns
 • Lutning i liftspåret utformat för sitski och skicart finns inte
 • Det finns inte avstigningsplatser för sitski och skicart
 • Den fia ytan vid avstigning av lift lutar 5m i längsriktning
 • Den fia ytan vid avstigning av lift lutar 0m i sidled

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål

Trappan

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Liftkortskassa

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Lift och skidbacke

Skriv ut