Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskolan Myran

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:24:17
Adress
Skogvaktaregatan 11
546 31
Karlsborg
Telefon
+46 0505-17000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 13.6%
 • Lutningens sträckning är 2.15m

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 98cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 308cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 952cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 257cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 126cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 217cm bred

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 191cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 212cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 229cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 454cm
 • Den fria ytans bredd är 217cm
 • Kroken har höjden 103cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 36cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 98cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 105cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.1NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2.31m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 2.50m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 58.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 68cm från golvet
 • Spegelns överkant är 129cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 82.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 102cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 157cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 249cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 53cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 89.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 311cm
 • Längden är 149cm
 • 83cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 114cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 112cm från golvet
 • Spegelns överkant är 157cm från golvet
 • Kroken har höjden 130cm
 • Kroken är placerad 57cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 80cm
 • Skötbordets längd är 80cm
 • Skötbordets bredd är 80cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 150cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 52cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18.5cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 337cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 289cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 307cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 307cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 98cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 103cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 255cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 165cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 37cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjul på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 153cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 17cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 139cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 139cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 53cm
 • Fri bredd under bordet är 97cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns inte vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 5.9%
 • Lutningen på rampen är 1.07m lång
 • Rampen är 96cm bred
 • Rampen lutar 0.3% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.00NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.00NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 540cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 106cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 343cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 105cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 36cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 261cm
 • Kroken har höjden 108cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 110cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.3NCS

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1.65m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3.90m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 61cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 112cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 73cm från golvet
 • Spegelns överkant är 134cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 85cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 151cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 158cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 179cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 82cm
 • Skötbordets längd är 76cm
 • Skötbordets bredd är 58cm
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 176cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 176cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 29.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 37cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 45cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 75cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 13cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 129cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 63cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 161cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 45cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns inte vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 209cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 1060cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 102cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 385cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 19cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 104cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 472cm
 • Den fria ytans bredd är 277cm
 • Kroken har höjden 83cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 30cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 85cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.3NCS

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2.3m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 2.61m
 • Svängrumsytan lutar 0.3% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 58cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 98cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 71cm från golvet
 • Spegelns överkant är 131cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 82cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 146cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 23cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 82cm
 • Skötbordets längd är 77cm
 • Skötbordets bredd är 76cm
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 158cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 199cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 199cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 76cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 58cm
 • Fri bredd under bordet är 94cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 75cm bred

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 20cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns inte vid beställning

Ingång (Flugan)

Skriv ut

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme (Flugan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Kapprum

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum (Flugan)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Lekrum (Flugan)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Sittplats

Bord

Serveringen (Flugan. flera likvärdiga rum.)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matsedel

Ingång (Stubben)

Skriv ut

Rampen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme (Stubben)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Övrig toalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Lekrum (Stubben)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Serveringen (Stubben)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Sittplats

Matsedel

Ingång (Stacken)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme (Stacken)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Övrig toalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Lekrum (Stacken)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Serveringen (Stacken)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Matsedel