Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Haganäsets äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:12:25
Adress
Parkvägen 33
546 33
Karlsborg
Telefon
+46 0505-17000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7.1m
 • Av- och påstigningsplatsen är 7.2m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.1NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.9m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 24cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.2%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 12m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.25m
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 9.1m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2.1m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 24cm

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 189cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 146cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 80cm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 464cm
 • Den fria ytans bredd är 185cm
 • Kroken har höjden 164cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 45cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 65cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 57cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.00NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 225cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 222cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 15cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 255cm
 • Längden är 225cm
 • 89cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 53.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 99cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Kroken har höjden 146cm
 • Kroken är placerad 35.5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 79cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 54cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 135.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 323cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 197cm
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 199cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 248cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 144cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 532cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 04% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90.5cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 146cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 63cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.60NCS

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 109cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.20NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 365cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 709cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 152cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 502cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 547cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 146cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Servering - av kiosk typ med enklare utbud såsom glass godis och tidningar.

 • Fri höjd under bordet är 65.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36cm
 • Fri bredd under bordet är 79cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 47.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri mat
 • Maten hanteras utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 50cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.15NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 90cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.40NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 14mm
 • Kassans höjd är 72cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 86cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 106cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 349cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 142cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 303cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 127cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 109cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 109cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 109cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 59cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 58cm
 • Fri bredd under bordet är 126cm

Bord - Soffbord

 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 7cm
 • Fri bredd under bordet är 30cm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Det finns inte tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 110.5cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61.5cm
 • Fri bredd under bordet är 84cm
 • Viss information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Ingen information som finns på webben finns i anpassad form

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 226cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 95cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 345cm
 • Längden är 194cm
 • 133cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 86cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 52cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 99cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Kroken har höjden 143cm
 • Kroken är placerad 155cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 86cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 62cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 128cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 108cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 273cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.60NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.40NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.00NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 16s

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är 97cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 97cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 34cm bred

Bord - Runt bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 41cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 30mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.75NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 142cm
 • Kassapriset är placerat 115cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.55NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 100cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 87cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 87cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Passageöppningen

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt från tak

Kapprum

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Övrig toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Servering - av kiosk typ med enklare utbud såsom glass godis och tidningar.

Servering - av kiosk typ med enklare utbud såsom glass godis och tidningar.

Servering - av kiosk typ med enklare utbud såsom glass godis och tidningar.

Sittplats

Sittplats

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Serveringshöjd

Samlingsrum

Skriv ut

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Bibliotekslokal (Dialogtorg)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord

Bord - Soffbord

Skylt från tak

Övriga datorbord

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Serveringen (Matsal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Bord - Runt bord

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Serveringshöjd

Serveringshöjd