Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mölltorpsskolan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:18:50
Adress
Skolgatan 2
546 72
Mölltorp
Telefon
+46 0505-17390
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 35.1m
 • Av- och påstigningsplatsen är 75.2m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4.7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.3NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.2m
 • Lutningen i längsriktning är 10.3%
 • Lutningens sträckning är 56.3m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.4% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 9.9% i sidled
 • Gångytan är 68.5m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 10.1%
 • Lutningens sträckning är 68.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 123cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.96m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 8.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 52.34m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.3NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.82m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.82m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.3%
 • Lutningens sträckning är 12.1m
 • Ytan efter lutningens slut är 4.2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 4.25cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 3.03cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 50cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 71cm
 • Ledstången slutar 226cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 67cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund

Rampen

 • Rampen lutar 12.7%
 • Lutningen på rampen är 12m lång
 • Rampen är 129cm bred
 • Rampen lutar 0.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 130cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 71.93cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 300cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 306cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 442cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 267cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 186cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 83cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringens underkant är placerad 2cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 41cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 141cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 270cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 34s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 196cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 444cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 253cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 255cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 254cm
 • Längden är 174cm
 • 22cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 116cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 107cm från golvet
 • Spegelns överkant är 167cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 114cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 48.5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 92cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 92cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 227cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 31cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 222cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 237cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Trappa - Ner till lärarrum och slöjdsal

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 205cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 207cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.8NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.8NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången slutar 6cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 8cm innan översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 103cm
 • Ledstången slutar 10cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Ledstångens höjd är 103cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 250cm
 • Djupet på hisskorgen är 146cm
 • Hisskorgens bredd är 90cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 77.5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 77.5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 58cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 96cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 194cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 191cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 108cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 39cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 94cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 125cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 384cm
 • Den fria ytans bredd är 440cm
 • Kroken har höjden 131.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 97cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 30cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 30mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 168cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 2cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens underkant är placerad 91cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 104cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 204cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 133cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 31cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 206cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 241cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 32mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Underkanten på skylten är placerad 127.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 541cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 214cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 263cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 214cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 193cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 177cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 17.5%
 • Lutningens sträckning är 173m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 393cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 6.61cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 633cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 217cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 91cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 191cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 193cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 130cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 202cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 178cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 134cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 91cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 183cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 114cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 13cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 203cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 178cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 178cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången slutar 12cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången slutar 12cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - Kopia

 • Trappan kompenseras av ingenting

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 149cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 289cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7.6%
 • Lutningens sträckning är 157m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 108cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 146cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 340cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 13cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 126cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 39cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 206cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 226cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 139cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 403cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 57cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 211cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 211cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 141cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 367cm
 • Den fria ytans bredd är 210cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 365cm
 • Bänkens djup är 41cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 134cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 134cm
 • Kroken är placerad 19cm från hörn

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 141cm
 • Längden är 201cm
 • 36cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 62cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 119cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 163cm
 • Kroken är placerad 62cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 123cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 74cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 60cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 101cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 101cm från golv

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 441cm
 • Den fria ytans bredd är 245cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 104cm från golv
 • Blandaren är placerad 55cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 97cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 193cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 204cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 204cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 325cm
 • Den fria ytans bredd är 211cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 325cm
 • Bänkens djup är 40cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 133cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 132cm
 • Kroken är placerad 18cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 416cm
 • Den fria ytans bredd är 243cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 103cm från golv
 • Blandaren är placerad 55cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 496cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 153cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 489cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm
 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 139cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången slutar 16cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 404cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 128cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 21cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 211cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 128cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 397cm
 • Den fria ytans bredd är 211cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 397cm
 • Bänkens djup är 41cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 143cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 133cm
 • Kroken är placerad 23cm från hörn

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 126cm
 • Längden är 168cm
 • 37cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 31cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 42.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 123cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 35cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 69cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 399cm
 • Den fria ytans bredd är 270cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 102cm från golv
 • Blandaren är placerad 41cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 456cm
 • Bänkens djup är 44cm
 • Den fria ytans längd är 358cm
 • Den fria ytans bredd är 102cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 78cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 388cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 83cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 124cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 348cm
 • Den fria ytans bredd är 165cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 348cm
 • Bänkens djup är 41cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 142cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 132cm
 • Kroken är placerad 16.5cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 69cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 399cm
 • Den fria ytans bredd är 258cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 105cm från golv
 • Blandaren är placerad 41cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 456cm
 • Bänkens djup är 44cm
 • Den fria ytans längd är 358cm
 • Den fria ytans bredd är 102cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 917cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 917cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Gångväg (Från Furan till skolans huvudentrè)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång (Huvudingång)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (vänster sida om huvudingång)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa - Ner till lärarrum och slöjdsal

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Kapprum

Sittplats

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Passage (höger om huvudingång)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Lilla ingången)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Bottenvåning)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Övervåning)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa - Kopia

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Toalett inomhus (På övervåning)

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Ingång (Till gymnastikhus från skolan till omkl 1 o 2)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (till omkl 1 o 2)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Omklädningsrum (Flickor 1)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dörren

Dusch

Dusch

Omklädningsrum (Flickor 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch

Ingång (Till gymnastikhus nedre entré till omkl 3 o 4.)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Från nedre entré via omkl 3 o 4, upp till gymnastiksal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Omklädningsrum (Pojkar 3.)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dörren

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Omklädningsrum (Pojkar 4.)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Gymnastiksal

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Hjälpmedel för aktivitet