Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Apollovägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-09-26 08:20:45
Adress
Apollovägen
374 41
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.29NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 505cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.88m
 • Gångvägens underlag är jämnt, fast
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 1.0% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Den fria vändytan är 1,51m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 47cm
 • Fri bredd under bordet är 41cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.6% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.29NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3.70m i diameter
 • Vändytan lutar 4.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0.36NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 63cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1,3%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3,39m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 3,1%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 61cm bred
 • Trappans steg är 46cm djupa
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 24cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 51cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.31NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 16.5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 16.5cm innan nedersta trappsteget

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 51cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.31NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 14.5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 16.5cm innan nedersta trappsteget

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 2.6m
 • Ljushetskontrasten är 0.12NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Vändytan lutar 0.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2.67m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.19NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Sittplats

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå