Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetscentrum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-12 10:41:56
Adress
Pilvägen
374 34
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-811 45
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 7,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7,4%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,9m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,6% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,04m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 7m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker , hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 15cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,25NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 28,1%
 • Lutningen på rampen är 0,38m lång
 • Rampen är 99,3cm bred
 • Rampen lutar 0,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,60NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 146,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 121,5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 198cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,45NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 51mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 163,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 126cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 83,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 84cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51-70cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 85cm
 • Fri bredd under bordet är 74cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 86cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42-58cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 59,5-126cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 61,5-128cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70,5cm
 • Fri bredd under bordet är 114cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 12,1%
 • Lutningen på rampen är 1,50m lång
 • Rampen är 94,5cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,05NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 119cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 126cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,9% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40-53cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 82cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 12,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,05NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 10,9%
 • Lutningen på rampen är 80,2m lång
 • Rampen är 77,2cm bred
 • Rampen lutar 0,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,05NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 146cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120,5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 169cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,8% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6,4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 191,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 113mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 77,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 159,5cm
 • Kroken har höjden 158,9cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 97,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker , hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 97cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 61,3 - 67,1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70 - 72,4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 55,5cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 10cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 40mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,60NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,10NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 82cm
 • Kassapriset är placerat 120,4cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,45NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 99cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 99cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 155cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 166,3cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 36cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 82cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44cm
 • Fri bredd under bordet är 133.5cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 237cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2,5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 23cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 94cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 138.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 85mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 155,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, halksäker , jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker , jämn
 • En gångyta är 121cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40-47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 18cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 175cm från golvet

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,20NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 165cm
 • Kassapriset är placerat 118cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,25NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 98cm från underlaget

Provrum

 • Den fria ytans längd är 121cm
 • Den fria ytans bredd är 83cm
 • Kroken har höjden 164cm
 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 33,5cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 19cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,10NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 6,1%
 • Lutningen på rampen är 2,03m lång
 • Rampen är 92cm bred
 • Rampen lutar 1,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 151cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 124.5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 161.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Gångmattan är tunn, lös

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 181cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 181cm bred

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 181cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 64cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 71cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 96cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 64cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11,2cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,05NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 9,7%
 • Lutningen på rampen är 119m lång
 • Rampen är 120,7cm bred
 • Rampen lutar 1,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 147cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 127cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84,8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 111cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 158,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 197cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 201cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 84cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 86cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 90cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57,5cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Samlingsrum (Syateljé)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Samlingsrum (Tillgänglighetsdatabasen)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Detaljpacketering)

Skriv ut

Rampen

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Ingång (Café)

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Passageöppning

Kapprum

Kapprum

Övrig toalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Serveringshöjd

Kapprum

Kapprum

Konferensrum

Skriv ut

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Ingång (Återbruket)

Skriv ut

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Fristående skylt

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Butikslokal (Återbruket)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Klädstång

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Provrum

Provrum

Provrum

Ingång (DogHouse)

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Entréutrymme (DogHouse)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Samlingsrum (DogHouse)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Ingång (Snickeri/Måleri)

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Samlingsrum (Snickeri/Måleri)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning