Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bellevue förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-04-19 10:54:20
Adress
Sternövägen 32
374 33
Karlshamn
Telefon
+46 0454-814 70
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.45m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.45m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 121cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 9m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 300m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 12.9%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0.6m

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 300m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 0.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 6.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0.9m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.7%
 • Lutningens sträckning är 130m
 • Ytan efter lutningens slut är 12m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 121cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 11% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.06NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Rampen

 • Rampen lutar 10.5%
 • Lutningen på rampen är 211m lång
 • Rampen är 228cm bred
 • Rampen lutar 0.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 432cm
 • Den fria ytans bredd är 181cm
 • Kroken har höjden 185cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 149m
 • Svängrumsytan lutar 0.6% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 284m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 93cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 298cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.46NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 126cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.05NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.05NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 79cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152cm bred

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Kapprum

Övrig toalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Lekrum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan