Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borgvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:14:35
Adress
Borgvägen
374 51
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket, annat
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är fast , löst , jämnt, ojämnt
 • Gångytan lutar 1.6% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Gångytan är 3m
 • Gångytan längslutning är 5.7%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 1.9m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 4.6% i längsled
 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är jämnt, ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Gångytan längslutning är 10.3%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.4% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 6.1% i längsled
 • Längden på backens alternativa gångväg är 3m

Lägre picknickbord

 • Vändytan lutar 8.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.2% i sidled
 • Den fria vändytan är 1.445m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 57cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 18cm
 • Fri bredd under bordet är 77.7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.22NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Stege

 • Det är 3st steg till vilplan
 • Steghöjden är 65cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.28NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 2.4% i sidled
 • Vändytan lutar 8.1% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.09NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 67cm
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.61m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 6.3%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörröppningens fria höjd är 144cm
 • Diametern på den fria vändytan är 130cm

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Backe

Backe

Lägre picknickbord

Lägre picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga