Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gullbergslyckans förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-04-19 10:54:52
Adress
Gullbergsvägen 2
374 30
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-812 72
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 14m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 34.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.2%
 • Lutningens sträckning är 14m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.4% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 102cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0.4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1.2%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1.6%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1.1%

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.76m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 68m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 6.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 104cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2.44m
 • Bredden lutar 5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 4.2%
 • Den fria ytans bredd är 1.5m
 • Bredden lutar 0.3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 8.6%

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82.5cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 253.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 188cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 114.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 110mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 163cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 253.5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 280cm
 • Kroken har höjden 110cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 36cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 35cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 93.5cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 38cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.8NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.8NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 106cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Övrig toalett - Passage: Boken

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169.3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 119cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 29cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 138.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletten - Passage: Rönnen

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 99cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 120.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 124.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 312cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 246cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.03NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.05NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 79cm
 • Skötbordets bredd är 81cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 52cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 141cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 69cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Svängrumytans bredd är 145m
 • Svängrumsytan lutar 0.9% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 466m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 0m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 0m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 70cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 160cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.66NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 71cm från golvet
 • Spegelns överkant är 151cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 85cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 22cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 111.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 114.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 211.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Dörröppningens fria bredd är 59cm
 • Dörrlåset är hasp

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.05NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.05NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 80cm
 • Skötbordets bredd är 80cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 163cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 165.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 79cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 59cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 3.5%
 • Gångytan är 20m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 8.4%
 • Lutningens sträckning är 9m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.9% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 100.6cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.25NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1.8%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0.2%
 • Den fria ytans bredd är 2.1m
 • Bredden lutar 1.3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0.3%

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 1.5m

Bord

 • Fri höjd under bordet är 60cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60.7cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Lek

 • Lekhörna finns inte
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Grind

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Utformning av väggskylt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Kapprum

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Passageöppning

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Utformning av dörrskylt

Övrig toalett - Passage: Boken

Utformning av dörrskylt

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletten - Passage: Rönnen

Utformning av dörrskylt

Dörrkontrast

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Lekrum (Boken)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Lekrum (Rönnen)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Sittplats

Bord

Lek