Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Karlshamns Stadsbibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-09-01 08:30:33
Adress
Ågatan 18-26
374 36
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-812 40
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5.5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 86cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.06NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.58NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 119cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.68NCS
 • Trappans steg är 17.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.68NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.72NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 104.5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 14cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.43NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 187.5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 99.5cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 93cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 13mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.45NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 109.5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 115cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan, verksamhet
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 124cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 188.4cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 165cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.61NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 18s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 94.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 188.5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 98cm över golv
 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 222cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 262cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.56m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 16m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 135.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.54NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 208.4cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 99cm över golv
 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 190.4cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 71cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 77.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 127.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.51NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 16s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 164cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.82NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 81.1cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 169.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 279cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 178cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 212.5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 178cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 39.5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 180.3cm
 • Hisskorgens bredd är 124cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 15mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 91cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 90cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan, verksamhet
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 147.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 274cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 120.5cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 274cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 147.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 257cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 147.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 150mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.02NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 110mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 107cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Gångmattan är tunn, infälld i underlag men med kant
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 48.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 167cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 48cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 55cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 55cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 52.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • Fri bredd under bordet är 71.5cm

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 120.5cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 68.5cm
 • Högsta höjden på disken är 119.5cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.23NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 141.7cm
 • Kroken har höjden 110cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.4NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 25cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 130cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 260cm
 • Den fria ytans bredd är 155cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 11cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.82NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 91cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 145.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 195.7cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 175.5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrmatta innanför passageöppning

 • Dörrmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Markeringen är placerad 85.5cm över golv
 • Markeringen är placerad 136cm över golv
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 108.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 171.5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.82NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67.8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55cm
 • Fri bredd under bordet är 144cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.84NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 125mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 108cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 101.5cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 57cm
 • Fri bredd under bordet är 146cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 6mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.8NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 9.5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 173cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Funktionen är placerad 110cm över underlag
 • Ingen information finns som ljudformat
 • All information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 122cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 50.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 108cm över underlag
 • Det finns akustisk information

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 86cm över golv
 • Markeringen är placerad 86cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 131cm över golv
 • Markeringen är placerad 132cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 85cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 147.7cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 78cm
 • Fri bredd under bordet är 114.5cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Markeringen är placerad 130.5cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.0NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 86cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 95cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 86cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 48cm
 • Fri bredd under bordet är 115cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 130mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.3cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 272cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 195.3cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.61NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.61NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 279cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 195.5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Markeringen är placerad 129.5cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 113cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 79cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 107cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 89cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.76NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringen är placerad 130cm över golv
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 161cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 61cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 37.5cm
 • Fri bredd under bordet är 80cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 114cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 120cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 73.5cm
 • Högsta höjden på disken är 98cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.37NCS

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 92.5cm

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 7mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.75NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 11.5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 177.5cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 68.5cm
 • Benutrymmet är 102cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 109cm
 • Fri höjd under bordet är 55.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 113.5cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 121cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 1,83m
 • Bredden lutar 4%
 • Ytans längd är 3,01m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Bokinkastet är placerat 85cm ovanför golvet

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 4.5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.82NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 109cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 172.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 94cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219cm
 • Längden är 219cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 81cm
 • Kroken är placerad 38.5cm från hörn
 • Skötbordets höjd är 91.5cm
 • Skötbordets längd är 77cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 35cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 54.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.46NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 24cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 93.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 93.2cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 57mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 168.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 171.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg (Våning 1)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Utskjutande föremål

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Parkering och gångväg (Våning 2)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Från Drottninggatan)

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Från Ågatan)

Skriv ut

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret utanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Gallerian)

Skriv ut

Skjutdörr

Ingång (Barnavdelning)

Skriv ut

Skylt från tak

Passageöppning

Passageöppning

Bibliotekslokal (Barnavdelning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Höj- och sänkbar informationsdisk

Bokningsmöjlighet

Hyllor finns

Övriga datorbord

Låneautomat

Ingång (Kulturbyrån)

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Dörrmatta innanför passageöppning

Mötesrum (Kulturbyrån)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Ingång (Läshörnan)

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Passageöppning

Bibliotekslokal (Läshörnan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Hyllor finns

Låneautomat

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Sittplats

Bord

Slagdörr

Ingång (Vuxenavdelning - Från parkeringen)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Bibliotekslokal (Vuxenavdelning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord

Sittplats

Sittplats

Höj- och sänkbar informationsdisk

Flyttbar kortläsare

Gångytan

Kapprum

Hyllor finns

Hyllor finns

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast utomhus

Låneautomat

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt