Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Korpadalsvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:20:10
Adress
Korpadalsvägen
374 51
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.3NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 141cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket, häck, annat
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 0.4% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 0.1% i sidled
 • Gångytan är 6.45m
 • Gångytan längslutning är 16.5%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.4% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 5.2% i längsled

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Vändytan lutar 2.2% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 64cm
 • Fri bredd under bordet är 64cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 4.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.24NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.6% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 64cm bred
 • Trappans steg är 17cm djupa
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 57cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 26cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 64cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 57cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 25cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 6.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.27NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 51cm bred
 • Trappans steg är 5.5cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 32cm höga
 • Trappan är jämn, halksäker, hårdgjord
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 4.3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 2.22m
 • Ljushetskontrasten är 0.25NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.4% i sidled
 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.04NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 4.7%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.27m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.8%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.64NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 50cm
 • Dörröppningens fria höjd är 103cm
 • Diametern på den fria vändytan är 87cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Backe

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Trappa

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga