Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Perennagården

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 09:22:54
Adress
Hamngatan
37435
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 11m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 6cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 186cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8,1%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 5m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,1NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 183,5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig

 • Belysning finns inte

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,27m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 6,2%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,1% i sidled

Sittplats utomhus

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 13m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Sittplats utomhus

Sittplats utomhus