Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kastellegårdsskolan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:45:02
Adress
Hollandsgatan 2
442 50
Ytterby
Telefon
+46 0303-23 80 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 100m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Avfasningen på trottarkanten är 70cm bred
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 11%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 21m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.6m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 70m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 31cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 21m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7.6%
 • Lutningens sträckning är 4m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 65cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 136cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.83NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 18s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 220mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 139cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.80NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 18s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.8NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 148cm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 294cm
 • Den fria ytans bredd är 344cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 176cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 88cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 168cm
 • Längden är 165cm
 • 65cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 68cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Kroken har höjden 84 alt. 158cm
 • Kroken är placerad 31cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 63cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 38cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.12NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 86cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Skylt från tak

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Skylt från tak

Expeditionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg