Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kolebacka

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:08:28
Adress
Fontins naturreservat
442 43
Kungälv
Telefon
+46 0303-238000
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 1.2m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.73NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 250cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 69cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Ramp

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 84cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 60cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 178cm
 • Längden är 267cm
 • 72cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 75cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 42cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.20NCS mot bakgrunden
 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 95cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 70cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 80cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 120cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.20NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 23cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 110cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 110cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Entré

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Samlingsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg