Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mimershallen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:27:24
Adress
Triogatan 1
44234
Kungälv
Telefon
+46 0303238000
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.25NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Armstödens höjd är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringen är 9m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.35NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.55NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 23s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Underkanten på skylten är placerad 105cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 160cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 3cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 3cm
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 37cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 37cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Skylt finns vid ledstångens slut

 • Det finns en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Hiss

 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.20NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 37cm från närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 106cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 94cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 46cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 78cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 143cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 77cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås, hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 90cm
 • Draghandtaget är placerat 90cm över golv
 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 240cm
 • 93cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 112cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.50NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.70NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 220cm från sidovägg
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 95cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 136cm från golvet
 • Spegelns överkant är 196cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 143cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 153cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 37cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 37cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Skylt finns vid ledstångens slut

 • Det finns en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Hiss

 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.20NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 37cm från närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 106cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 94cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 46cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 6mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.90NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 120 alternativt 104cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Fasta sittplatser

 • Det finns 2st platser för rullstol
 • Totalt finns 600st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 26cm bred
 • En gångyta är 26cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 203cm bred
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 203cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 40cm

Krok

 • Kroken har höjden 155cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 220cm från golvet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 240cm
 • Längden är 217cm
 • 104cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 97cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.55NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 206cm från golvet
 • Kroken har höjden 145cm
 • Kroken är placerad 45cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 102cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 84cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 57cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 240cm
 • Den fria ytans bredd är 217cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 70cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Väggfast bänk finns

Spegel

 • Spegelns underkant är 23cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 420cm
 • Den fria ytans bredd är 177cm
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Entréhall

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt finns vid ledstångens slut

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Sittplats

Sittplats

Servering inkl Toalett inomhus (Café )

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt finns vid ledstångens slut

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Våningsinformationen

Matservering

Matservering

Matsedel

Kassa

Serveringshöjd

Idrottssal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Omklädningsrum ( Nr. 1 och 2 med handikapptoalett)

Skriv ut

Slagdörr

Skylt på vägg

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Bänk

Krok

Spegel

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Omklädningsrum (Nr.3 till 8)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Bänk

Spegel

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dusch