Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Oasen sim och ishall

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:36:15
Adress
Rosendalsgatan 1
44235
Kungälv
Telefon
+46 0303-238000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 26m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5.2m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 45m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Belysning finns inte

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 208cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 220cm
 • Belysning finns

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 133cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.50NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.50NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns en skylt i relief

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.50NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 206cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 104cm
 • Hisskorgens bredd är 119cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 51cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 133cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.20NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 34s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 225cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100mm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 94cm
 • Längden på disken är 150cm
 • Benutrymmets djup är 2cm
 • Välbelyst reception finns

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 130cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 30cm från närmaste föremål

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.80NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 225cm
 • Kroken har höjden 146cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 133cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 90cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219cm
 • Längden är 228cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 97cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.10NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 87cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 38cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 70cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 65cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.10NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 80cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 6mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.60NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska

Bemannad kassa

 • Kassapriset är placerat 110cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.90NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.25NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Ingång (Framsida)

Skriv ut

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Entré

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Baksida)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid stängning

Entré

Skylt på vägg

Pictogram

Vindfångets slagdörr

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Pictogram

Utformning av skylt från tak

Informationsdisk

Fast placerad ringklocka

Fast placerad kortläsare

Kapprum

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Kassa

Serveringshöjd