Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Oasen, Ishallen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 11:38:28
Adress
Rosendalsgatan 1
442 35
Kungälv
Telefon
+46 0303-238000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 26m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5.2m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 45m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Belysning finns inte

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 188cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.50NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 143cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110 alt. 85cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Komma in på isen

 • Steg till isen är 30mm hög
 • Dörr till isen finns som öppnas med en handrörelse
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns inte på plats

Fasta sittplatser

 • Det finns 4st platser för rullstol
 • Totalt finns 750st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 38cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 52cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 42cm

Krok

 • Kroken har höjden 175cm
 • Kroken är placerad 300cm från hörn

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.90NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 137cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 492cm
 • Den fria ytans bredd är 268cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 100cm från golv
 • Blandaren är placerad 300cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Isbana

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas automatiskt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Komma in på isen

Komma in på isen

Hjälpmedel för aktivitet

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Omklädningsrum (Nr.1 -6)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch