Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunhuset Lerum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-05-16 08:26:00
Adress
Brobacken 1
44380
Lerum
Telefon
+46 0302-521000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 13m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Avfasningen på trottarkanten är 80cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 13m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Avfasningen på trottarkanten är 80cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Gångytan är 13m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trappan kompenseras av ramp
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 4000cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief
 • Rampen lutar 14.3%
 • Lutningen på rampen är 5.4m lång
 • Rampen är 145cm bred
 • Rampen lutar 2.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Rampen lutar 8.7%
 • Lutningen på rampen är 15m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,85NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 340cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 96cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.55NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 96cm över golv
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.55NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 180cm
 • Benutrymmets djup är 14cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.2NCS

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 120cm
 • Benutrymmets djup är 25cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 72cm
 • Högsta höjden på disken är 126cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.25NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 105cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.45NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 226cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 115cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 70cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 180cm
 • Längden är 180cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 60cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 115cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 37cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 56cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 24cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Bord

Disk med fast höjd

Höj- och sänkbar disk

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Nödlarm

Nödlarm på vägg